fbpx

Politica de confidentialitate

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de această companie.  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale GoodMills Group GmbH. Paginile de internet ale GoodMills Group GmbH pot fi utilizate fără a furniza date personale, cu toate acestea, În cazul în care se dorește accesarea anumitor servicii ale companiei, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, se obține în general consimțământul persoanei vizate.

Aceste informații pot fi modificate, șterse sau completate în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

Nu garantăm caracterul complet, corectitudinea sau actualitatea acestora și nu ne asumăm răspunderea în acest sens. De asemenea, GoodMills Group GmbH nu își asumă responsabilitatea față de conținutul paginilor web conexe.

Drepturile de autor se referă la conținutul și structura site-urilor Web. Este necesar consimțământul în prealabil al GoodMills Group GmbH înainte de a folosi orice informație sau date din prezentul document (de ex. Texte, părți de texte sau imagini).

GoodMills Group GmbH nu își asumă răspunderea pentru daune cauzate de conținut inexact sau întârziat sau pentru acțiuni interprinse în convingerea că acesta este valabil. Informațiile de pe acest site web și din documentele conexe sau la care se face referire nu au consecințe juridice obligatorii. Ele sunt furnizate în scop informativ.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon va fi în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări aplicabile grupului GoodMills Group GmbH. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, folosim și procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor de care beneficiază. În calitate de operator, GoodMills Group GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai bună protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea,  furnizare datelor prin intermediul internetului poate, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a furniza date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

 

 

1.Definiții

Declarația de protecție a datelor a GoodMills Group GmbH se bazează pe termenii Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), conform reglementărilor europene. Pentru a ne asigura că Declarația noastră privind protecția datelor este ușor de citit și înțeles atât pentru publicul larg. cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri, vom explica terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

 1. Prin „date personale” se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi nume, număr de identificare, date despre locație, identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai respectivei persoane fizice.
 2. Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt preluate și prelucrate de operatorul responsabil.
 3. Procesarea datelor poate fi orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează folosind date cu caracter personal, indiferent dacă se folosesc  sau nu  mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea datelor prin transmitere, difuzarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 4. Restricționarea procesării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării acestora pe viitor.
 5. Elaborarea de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația financiară, starea de sănătate, preferințe personale, interese, seriozitate, comportament, locație sau deplasări.
 6. Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui subiect, fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice astfel încât datele cu caracter personal să nu poată fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 7. Operatorul responsabil de prelucrarea datelor este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopul și mijloacele prelucrării datelor sunt stabilite de legislația Uniunii Europene sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii Europene sau a statului membru în cauză.
 8. Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 9. Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete specifice în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre, nu sunt considerate destinatari; prelucrarea datelor de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu scopurile prelucrării acestora.
 10. Părțile terțe pot fi persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenții sau organisme, altele decât persoana vizată, operator, persoana împuternicită de operator sau persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.
 11. Consimțământul persoanei vizate este indicarea în mod voluntar concret, informat și lipsit de ambiguitate a dorinței persoanei vizate, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, a faptului că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta.

 

 

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor cu caracter personal, este:

GoodMills Group GmbH

FW Raiffeisenplatz 1

1020 Wien Austria

Telefon: +43153511240

Email: office@goodmills.com

Pagina web: www.goodmills.com

 

 

3. Numele și adresa responsabilului pentru protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Internațional IT-Manager Ulrich Track

GoodMills Group GmbH

FW Raiffeisenplatz 1

1020 Wien Austria

Telefon: +4315351124 – 0

Email: dataprotection@goodmills.com

Site web: www.goodmills.com

Orice persoană vizată poate, în orice moment, să contacteze direct responsabilul pentru protecția datelor pentru întrebări și sugestii privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 

4. Cookie-uri

Paginile Internet ale GoodMills Group GmbH utilizează cookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text stocate într-un sistem informatic printr-un browser de Internet.

Multe pagini de internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor de Internet vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind ID-ul unic cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, GoodMills Group GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum a fost menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii paginii web. Scopul acestei recunoașteri este acela de a ușura utilizarea site-ului web. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când accesează site-ul, deoarece acest lucru este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online reține articolele pe care un client le-a pus în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de internet utilizat și poate astfel să refuze permanent setarea cookie-urilor. În plus, setările stabilite în prealabil pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet cunoscute. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, există posibilitatea ca anumite funcții ale paginii noastre web să nu poată fi utilizate în totalitate.

 

 

5. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al GoodMills Group GmbH colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană sau un sistem automat accesează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate: (1) tipul și versiunea de browser utilizat, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de accesare, (3) site-ul web prin intermediul căruia un sistem de accesare ajunge la site-ul nostru (referrers) (5) data și ora accesării paginii de internet, (6) adresa IP, (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în caz de atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când aceste date și informații generale sunt utilizate, GoodMills Group GmbH nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru, precum și pentru promovarea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre

informatice și a paginii web și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, GoodMills Group GmbH analizează statistic datele și informațiile colectate în mod anonim, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

 

 

6. Modalități de contact prin intermediul site-ului

Site-ul web al GoodMills Group GmbH permite contactul electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi și necesită o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă un subiect contactează operatorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

 

 

7. Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară atingerii scopului de stocare sau, pe perioada garantată de legea europeană sau de reglementările la care se supune operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu se aplică sau dacă expiră perioada de stocare stabilită de regulamentele europene sau alte regulamente stabilite de organe legislative competente, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse periodic, în conformitate cu cerințele legale.

 

 

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare.

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legislația europeană să obțină de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal ce îl privesc sunt procesate sau nu. Dacă persoana dorește să recurgă la acest drept de confirmare, poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 

b) Dreptul de acces.

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legislația europeană de a obține gratuit, în orice moment, informații de la operator cu privire la datele sale personale stocate și poate solicita o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

-scopul prelucrării;

-categoriile de date cu caracter personal vizate;

-destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

-dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

-existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal de la operator sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau dreptul de a se opune unei asemenea prelucrări;

-existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

-în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

-existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv elaborarea profilului, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la princpiile implicate, precum și semnificația și posibilele consecințele pe care le-ar putea avea prelucrarea datelor pentru persoana vizată.

 

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la măsurile de protecție corespunzătoare privind transferul.

Dacă o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de acces, poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

 

c) Dreptul la rectificare

Fiecărei persoane vizate i se acordă dreptul garantat de legislația europeană de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la aceasta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a nu oferi date personale complete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană dorește să își exercite acest drept la rectificare, poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 

d) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Orice  persoană vizată are dreptul garantat de legislația europeană de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care se aplică unul din următoarele criterii, în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

-Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

-Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există alt temei legal pentru prelucrare.

-Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune procesării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.

-Datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal.

-Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale din legislația Uniunii Europene sau legea statului membru la care se supune operatorul.

-Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de GoodMills Group GmbH, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al GoodMills Group GmbH se va asigura imediat că solicitarea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă  datele cu caracter personal, operatorul, având în vedere tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice pentru a informa alți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături ori copierea sau replicarea acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al GoodMills Group GmbH va stabili măsurile necesare în cazuri particulare.

 

e) Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal

Orice persoană vizată are dreptul garantat de legislația europeană de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele condiții:

-Corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice corectitudinea acestora.

-Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.

-Operatorul nu mai are nevoie de datele respective cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

-Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) al GDPR până la verificarea faptului că motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.

Dacă se îndeplinește una dintre condițiile menționate anterior și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de GoodMills Group GmbH, aceasta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul companiei GoodMills Group va asigura restricționarea prelucrării.

 

`f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislația europeană de a primi datele sale cu caracter personal care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. El are dreptul să transmită aceste date unui alt operator fără a reprezenta o piedică pentru operatorul căruia i-au fost furnizate inițial datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, în cazul în care prelucrarea nu este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

De altfel, la exercitarea dreptului de transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și dacă astfel nu încalcă drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru exercitarea dreptului portabilității datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al GoodMills Group GmbH.

 

g) Dreptul de opoziție

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislația europeană, de a se opune în orice moment, din motive particulare, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, conform literei (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, elaborării profilurilor în temeiul acestor dispoziții.

GoodMills Group GmbH va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care se pot demonstra motive legitime și imperioase fie pentru prelucrarea datelor care anulează interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, fie pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

În cazul în care GoodMills Group GmbH procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Acest lucru se aplică elaborării de profiluri în măsura în care acestea au legătură directă cu un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată formulează obiecții adresate GoodMills Group GmbH în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct, GoodMills Group GmbH nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive particulare, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către GoodMills Group GmbH în scopuri științifice sau cercetare istorică sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al GoodMills Group GmbH. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de opoziție prin mijloace automatizate, utilizând specificații tehnice.

 

h) procesul decizional individual automatizat, inclusiv elaborarea profilurilor

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislația europeană să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv elaborarea de profiluri, care produce efecte juridice care o afectează în mod semnificativ, cât timp decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii Europene sau a statului membru la care este supus operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele sale legitime sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, GoodMills Group GmbH va pune în aplicare măsurile adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al GoodMills Group GmbH.

 

i) Dreptul de a retrage consimțământul pentru protecția datelor

Orice persoană vizată are dreptul garantat de legislația europeană de a-și retrage în orice moment acordul asupra prelucrării datelor sale cu caracter personal.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, acesta poate contacta în orice moment orice angajat al GoodMills Group GmbH.

 

 

9. Protecția datelor în cazul cererilor și procedurile de solicitare

Operatorul de date colectează și procesează datele personale ale solicitanților în scopul procesării procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acesta este cazul mai ales când un solicitant trimite către operator o cerere prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Dacă operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele depuse vor fi stocate în scopul procesării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care nu este încheiat un contract de muncă între solicitant și operator, documentele de cerere se șterg automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca niciun alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii. Un alt interes legitim în această relație este, de exemplu, sarcina probei într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament.

 

 

10. Dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal privind aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, adunarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, inter alia, date despre site-ul web de pe care vine o persoană (așa-numitul referrer), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o anumită subpagină. Analiza Web este utilizată în principal pentru optimizarea unei pagini web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității online.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul utilizează aplicația “_gat. _AnonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este acela de a analiza traficul de pe pagina noastră de internet. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea paginii noastre de internet.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor a fost explicate anterior. Cu setarea modului cookie, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare cerere de accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este gestionat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al reglementării comisioanelor Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google obține informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege proveniența vizitatorilor și a click-urilor și pentru a reglementa ulterior comisioanele.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor pe site-ului nostru ale persoanei vizate. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de Internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP de accesare a internetului utilizată de persoana vizată, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor părți terțe.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat anterior, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului web folosit și, prin urmare, să refuze definitiv setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să instaleze modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta colectarea de date generată de Google Analytics, în legătură cu acest site web, precum și prelucrarea acestor date de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un add-on de browser de pe următoarea adresă tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze.

Acest add-on de browser anunță Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet nu pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea extensiilor de browser este considerată drept o obiecție din partea Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau recent instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze extensiile de browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă extensiile browserului au fost dezinstalate de către persoana vizată sau de orice altă persoană, în sfera acesteia de competență sau extensiile sunt dezactivate, ele se pot reinstala sau reactiva.

Informații suplimentare și prevederile privind protecția datelor pentru Google sunt disponibile la adresa www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat la următoarea adresă www.google.com/analytics/.

 

 

11. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul, având un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care face obiectul persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare unor măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul investigațiilor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă obligației legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, în acest caz prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera c din GDPR. Rareori, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. De exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Astfel, prelucrarea se va baza pe Articolul 6 alineatul (1) litera d din GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate anterior, dacă prelucrarea este necesară în interesele legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise deoarece au fost menționate în mod specific de organele legislative europene. Acestea au considerat că ar putea fi un interes legitim dacă persoana vizată este client al operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

 

 

12. Interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera f din GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 

 

13. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada legală de păstrare aferentă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse periodic, când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

 

 

14. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință statutară sau contractuală;  Necesitatea în cazul încheierii unui contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințele ale neacordării de date.

Precizăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial cerută prin lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate fi solicitată prin dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, pe care noi le vom prelucra ulterior. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu aceasta. Refuzul furnizării de date cu caracter personal are drept consecință imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau prin contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza date cu caracter personal și consecințele refuzului de a le furniza.

 

 

15. Existența unui proces decizional automat

Fiind o companie responsabilă, nu folosim un sistem automat de luare a deciziilor sau de elaborare de profiluri. Această politică de confidențialitate a fost generată de Privacy Policy Generator al responsabililor pentru protecția datelor externe și a fost elaborat în colaborare cu avocații în domeniul mass-media ai WBS-Law.